Lihkab Nedir

LİHKAB, Lisanslı Harita Kadastro Bürosu‘nun kısaltmasıdır. 

Lisanslı Harita Mühendisleri’nin kamu adına iş yaptığı özel bürolardır. 
Kadastro teknik hizmetlerinden tescile tabi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü, tescile tabi olan işlemlerin de yapım sorumluluğu lisanslı harita kadastro bürolarınca yerine getirilmektedir. 

Lisanslı Harita Kadastro Büroları‘nda yapılacak iş ve hizmetler şunlardır:

1.Tescile tabi olmayan Aplikasyon, Parsel Yer Gösterme, Bağımsız Bölüm Yer Gösterme yapımı ve kontrolüdür.

2. Tescile tabi olan Cins değişikliği, İrtifak hakkı tesisi, Tevhid işlemlerine yönelik talebe bağlı hizmetlerin yapımı, kontrolü, izlenmesi ve ilgilerine sunulmasıdır.