Yol Aplikasyonu

Kamuya ait yolun mülkiyet ile olan sınırlarının zeminde tespit edilmesi ve krokisinin düzenlenmesi işlemidir.

İstenen belgeler:

Yollar kamuya ait yerler olduğundan, Herhangi bir yolun aplikasyonunun yapılmasını herhangi bir vatandaş isteyebilir. Bu nedenle herhangi bir vatandaş aplikasyonunu istediği yolun başlangıç ve bitim yerlerini kroki veya harita üzerinde göstererek kimliğiyle birlikte büromuza başvuruda bulunması gereklidir.

Taşınmazın tapusu gerçek kişi ye ait değil de şirket gibi hükmi şahsa aitse o zaman müracaatta istenen belgeler:

  • Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi fotokopisi
  • Temsilde Yetkili kişinin imza sirküsü fotokopisi
  • Temsilde yetkili kişinin kimlik fotokopisi
  • Şirketin vergi dairesi ve vergi numarası, gereklidir

Şirkette vekalet kullanılması halinde istenen belgeler:

  • Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi fotokopisi
  • Vekaletname fotokopisi
  • Vekilin kimlik fotokopisi
  • Şirketin vergi dairesi ve vergi numarası

Başvurudan sonra müşteriden herhangi bir belge veya çalışma yapması istenmemekte olup, parselinin sınır noktalarının çakılmasını görmesi yeterlidir. Yapılan çalışma sonrasında hazırlanan belgesini imzalayarak teslim alması ile işlemi son bulur.