Hk Denge Harita

Hakkımızda

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLİK BÜROSU

Merhaba
“Denge” ve “dengeleme” ile ilgili problemler günlük hayatımızda ve mesleki yaşantımızda karşımıza değişik şekillerde çıkmaktadır. Fizikte denge etkileyici kuvvetlerin sıfır olduğu durumu, Jeodezide dengeleme ölçüm ve gözlemlerin dış etkilerden, hatalardan arındırılmış gerçek-gerçeğe en yakın değerlerinin hesaplanması sonucu oluşan yeni değeri gösterir.

Dengeleme, firmamızın proje çözme kabiliyetinin merkezinde yer almaktadır. Yürüttüğümüz projelerdeki nirengi noktamız tüm ölçü ve gözlemlerimizi en yüksek teknolojiyi kullanarak teknik standartlara ve ilgili yönetmeliklere uygun en yüksek duyarlılıkta yapmaktır. Teknik veriler dışında kalan tüm hislerden uzak kalmak öncelikli ilkemizdir.

Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz yürütülürken yukarıda belirtilen ölçü ve gözlem hassasiyetlerimizin yanında ekolojik dengenin korunması önceliğimizdir.

 

Hakan KARAÖMEROĞLU
Lisanslı Harita Mühendisi

Değerimiz;

“Doğal yaşam dengesinin korunduğu, çevre bilinci yüksek projelerinizde yer almak… ”