Tag Archives: Yapı Kullanma İzin Belgesi

Röperli Kroki

Röperli kroki, ruhsata tabi bir yapının ilgili belediyesinden Yapı Kullanma İzin belgesi alınmadan önce bir Harita Mühendisi sorumluluğunda hazırlatılan ve yapının zemindeki köşe koordinatlarını gösteren krokidir....