Tag Archives: Parsel

Röperli Kroki

Röperli kroki, ruhsata tabi bir yapının ilgili belediyesinden Yapı Kullanma İzin belgesi alınmadan önce bir Harita Mühendisi sorumluluğunda hazırlatılan ve yapının zemindeki köşe koordinatlarını gösteren krokidir....

Hatalı Blok Düzeltmesi

Hatalı Bağımsız Blok veya Blok Numara Düzeltme İşlemi; teknik olarak bir şekilde tapu planındaki numarası hatalı yazılan daire, ofis, dükkan gibi bölümlerin hatalı numaralarının düzeltilmesidir....

Cins Değişikliği

“Yapılı parselin” arsa cinsine dönüştürülmeden yeni bir ruhsatlı yapı yapılması veya “Arsa” cinsindeki bir parsele ruhsatlı bina yapılarak yapı kullanma izni alınması halinde, bu parselin yapı kullanma izninde belirtilen cinsine dönüştürülmesi işlemidir....