All posts by lihkabsivas

TKGM Tarafından bekirlenen, Lihkab Fiyatlarını ortaya koyan 2024 yılı Lihkab Hizmet Ücretleri Tarifesidir.

LİHKAB Fiyat Listesi

Lihkab fiyatları için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız. Sivas Lisanslı Harita Kadastro Bürosu olarak linkte belirtilen tarife üzerinden fiyatlama yapmaktayız. 2024 LİHKAB Fiyat Listesi pdf 2024 Lihkab Fiyat Listesi TKGM tarafından belirlenmektedir. 5368 sayılı Lisanslı Harita Kada...

İmar Barışı

Kamuoyunda “İmar Barışı” olarak bilinen uygulama ile İmar Kanunu Geçici 16. maddesi ve buna bağlı olarak yürürlüğe giren tebliğe göre, imar düzenine aykırı yapıların “Yapı Kayıt Belgesi” ile kayıt altına alınması  ve vatandaşların devletle ihtilaflı durumlar...

Röperli Kroki

Röperli kroki, ruhsata tabi bir yapının ilgili belediyesinden Yapı Kullanma İzin belgesi alınmadan önce bir Harita Mühendisi sorumluluğunda hazırlatılan ve yapının zemindeki köşe koordinatlarını gösteren krokidir....

Yer Gösterme

Yer gösterme işlemi taşınmazın (parsel, kat irtifaklı veya kat mülkiyetli bağımsız bölüm) herhangi bir ölçme işlemi yapılmaksızın paftasından veya onaylı vaziyet planından yararlanılarak zeminde ilgilisine gösterilmesidir....

Hatalı Blok Düzeltmesi

Hatalı Bağımsız Blok veya Blok Numara Düzeltme İşlemi; teknik olarak bir şekilde tapu planındaki numarası hatalı yazılan daire, ofis, dükkan gibi bölümlerin hatalı numaralarının düzeltilmesidir....

Cins Değişikliği

“Yapılı parselin” arsa cinsine dönüştürülmeden yeni bir ruhsatlı yapı yapılması veya “Arsa” cinsindeki bir parsele ruhsatlı bina yapılarak yapı kullanma izni alınması halinde, bu parselin yapı kullanma izninde belirtilen cinsine dönüştürülmesi işlemidir....

Yol Aplikasyonu

Kamuya ait yolun mülkiyet ile olan sınırlarının zeminde tespit edilmesi ve krokisinin düzenlenmesi işlemidir....